dimarts, 24 de febrer del 2015

Vocabulari cinematogràfic

·Muntatge: Procés d’elaborar el material fílmic que tenim i donar una forma narrativa al material que hem aconseguit després de l’elaboració. Dins del muntatge podem utilitzar dos tipus:
            -Muntatge analògic
            -Muntatge digital

També hi ha diferents tipus de muntatges segons com respon a cada una de les intencions narratives:
            -Continu
            -Discontinu
            -Paral·lel
            Altern

·Encadenat: És un mecanisme que permet el tancament o l'obertura, sobretot des del negre en el procés d'edició. És una de les marques de puntuació de llenguatge del cinema o televisió, i es fa que una imatge s'apagui gradualment indicant el final d'una escena o seqüència.

·Pla: El pla fa referència a l'apropament que fa la càmera a un determinat element i per tant de l'aparició de més o menys tros d'aquest element dins de la imatge.

·Pla seqüència: És una tècnica de planificació del rodatge en què la càmera no deixa de rodar durant un temps bastant dilatat; s'hi poden utilitzar tràvelings i diferents grandàries de plans i angulacions en el seguiment dels personatges o en l'exposició d'un escenari.

·Escena: És la presa que coincideix amb l'entrada i sortida d'actors del marc de filmació. És una unitat de temps i d'acció que ve reflectida en el guió cinematogràfic. Sol explicar el moment i lloc en què passa alguna cosa.

·Presa: És una actuació enregistrada de forma continuada. El terme s'utilitza en cinema i música per marcar i per seguir les etapes de producció. La presa o també anomenada take, és també un dels fragments en què es divideix el diàleg d'una pel·lícula o sèrie perquè els actors de doblatge puguin realitzar el seu treball amb major facilitat.

·Panoràmica: És un moviment de la càmera que mostra una visió general o acompanyen un moviment o acció de manera lenta. Consisteix amb el gir de la càmera sobre el seu propi eix i des d’una mateixa posició; el gir pot ser horitzontal o vertical, en direcció esquerra o dreta, i cap a dalt o cap a baix.

·Tràveling: És un moviment de la càmera on aquesta es desplaça en horitzontal o en vertical, però no gira sobre el seu eix, sinó que es queda fixa en l’eix del trípode que la subjecta; segons el moviment que la càmera realitza respecte als personatges, es donen diferents tipus de tràveling.

·Grua: És un dispositiu que es fa servir en cinema i televisió per a desplaçar la càmera als costats i per sobre del lloc de gravació. S'utilitza en programes gravats en plató. La càmera va fixada a un cap robotitzada i compta amb control remot.

·Steadicam: El steadicam és un dispositiu que permet portar la càmera de cinema o televisió a la mà de l'operador de càmera. Compensa els moviments de l'operador, mostrant imatges similars al punt de vista subjectiu del personatge.

·Moviola: És la taula on es visiona la cinta del muntatge analògic, on es tallen les parts que no serveixen o parts que volem físicament i després es revela la cinta.

·Flashbook: És un pla que fa tornar enrere el temps, és a dir, fa una visió del passat.

·Flashfoward: És un pla que fa una visió del futur, el contrari del flashbook.

·Pla seqüencial: És un pla o un moment que es manté durant una seqüència.

·Continuïtat o Raccord: Permet que l’espectador comprengui el relat audiovisual, perquè tot se li explica amb la mateixa lògica en què succeeixen les coses a la realitat. Hi ha diverses regles de continuïtat que el creador ha de respectar per fer-se entendre, tot i que els erros de continuïtat es poden utilitzar també com a recurs provocatiu, ja que la transgressió del que és lògic es produeix intencionadament.
            -Continuïtat en el moviment
            -Continuïtat de mirades
            -Continuïtat de l’enquadrament i salt d’eix
            -Continuïtat en la posada en escena

·Salt d’eix: És un pla on veiem que l’escena té errors de muntatge a conseqüència de les càmeres.

·Tall: És el canvi d’escena on de cop i volta es veu un canvi d’una escena a un altre sense cap transició.


·Fosa: És el canvi d’escena on veiem que per canviar d’una escena a una altre, s’enfosca la primera i dóna pas a la següent escena.

dilluns, 1 de desembre del 2014

Guió técnic

Guió tècnic fet per Marta Guillén i Lia Mojarro veient el primer minut del següent video de 'Pingu as a chef'  https://www.youtube.com/watch?v=Sct5j7Quo54&feature=youtu.be

Vocabulari

Fotoperiodisme à És un gènere de la fotografia i també del periodisme.
Fotoil·lustració à Barreja de diferents imatges per crear una imatge on agafem una altre o alguna pintura com a referència.
Enquadrament à Imatge real que fem amb la càmera.
Reenquadrament à Tall o disminució d’una imatge real amb la que agafin una part de la imatge que interessi més.
Fotomuntatge à Tècnica fotogràfica que consisteix en agafar fragments o parts de varies imatges fent una sola amb una manipulació de la realitat.
Camp à Allò que es veu dintre de l’enquadrament de la imatge.
Fora de camp à Allò que queda fora de l’enquadrament i ho podem imaginar.
Pla à Espai que fotografia o capta l’objectiu de la càmera.
    Gran pla general à Capta tot l’espai fotografiat.
    Pla general à La seva visió és mol amplia encara que no agafa tot l’espai que es fotografia.
    Pla conjunt à Fotografia a un grup de varies persones.
    Pla sencer à Fotografia el cos d’una persona de cap a peus.
    Pla americà à Fotografia a una persona de cap fins els genolls.
    Pla mig curt à Fotografia a una persona de cap fins els pits.
    Pla mig llarg à Fotografia a una persona de cap fins la cintura.
    Primer pla à Es fotografia a una persona de cap fins les espatlles.
    Primer primeríssim pla à Mostra la cara i el coll de la persona.
    Pla de tall à Fotografia a un element o persona de molt a prop.
Composició à Organització de tots els elements visuals dintre de l’enquadrament.
Regla de terços à Divisió de la imatge en nou parts iguals. La part central és la més important i la que ens orienta.
Aire à Espai buit que queda entorn a la persona o element fotografiat.
Pes visual à Ens indica diferents estats d’ànims de la imatge.
Angulació à Recurs expressiu que explica la posició de la càmera.
    Picat o Zenital à Fotografia feta des de dalt amb la càmera en una posició superior.
    Contrapicat o Nadir à Fotografia feta des de baix amb la càmera en una posició inferior.
    Frontal à Fotografia feta des de davant.
    ¾ à Fotografia feta en un angle diagonal.
    Lateral à Fotografia feta des d’un costat.
    Inclinat o Aberrant à Fotografia amb un desequilibri o en moviment
Enfocament à Part nítida d’una fotografia o imatge.
Profunfitat de camp à Aquell element o elements de la imatge que queda desenfocat, depenen de la obertura del objectiu.
Textura à Parts molt marcades d’una imatge.
Objectiu à Part de la càmera que enfoca i allunya o apropa l’espai, element o persona que volem fotografiar.
Diafragma à Control de l’exposició i regula la quantitat de llum que entra a la càmera.
Balanç de blancs à Paràmetre on seleccionem la tonalitat de blanc que volem.
Distància focal à Angle de visió que avarca un objectiu i la seva distància i capacitat d’enfoc.
Obturador à Mecanisme que es situa davant del sensor fotosensible que impedeix que entri la llum constant.
Sobrexposició à Excés de llum en una imatge.

Subexposició à Falta de llum en una imatge.

dilluns, 29 de setembre del 2014

Funcions de les imatges


Aquesta imatge correspon a la funció poètica o estètica, ja que, esta orientada al missatge i ens vol dir o transmetre que cada dia estem mes enganxats a la televisió, i que aquest mitjà ens té absorbits amb tanta informació que interessa, tant manipulada com la que no. Veiem que en la imatge només es veu una televisió i un senyor en un sofà que no donen més importància a un o a l’altre ja que ocupen el mateix espai dintre de la imatge on es veu com si estigues volant i la imatge d’un comandament de fons, com dient que la televisió ens té embovats  amb tota la informació que transmetran.

Aquesta imatge correspon a la funció suggestiva, ja que, esta orientada a convèncer a les persones del producte publicat o anunciat que si que funciona i per que el comprin. Dins la imatge podem observar que de la dóna només es veu una part de la cara i posen un text per voler convèncer a la gent que si que funciona i que fa un efecte immediat.

Aquesta imatge correspon a la funció emotiva o expressiva, ja que, esta orientada cap al fotògraf i ens vol transmetre o expressar un sentiment de tristesa i ens indica el que pot fer el maltracta a la dona o la violència de gènere. El fotògraf amb aquesta imatge ens vol ensenyar que vivim en un món on avui dia el maltracta a la dona o la violència de gènere esta molt vist i a vegades quan veiem algun cas d’aquests ja no sentim res perquè estem acostumats a veure molts casos al dia.

  

Aquest imatge correspon a la funció informativa, ja que, esta orientada al context i vol indicar que en el lloc on esta posat aquest cartell no esta prohibit fumar. Dintre de la fotografia podem veure que hi ha un cigarret dibuixat i a sobre d’ell un icona que ens vol indicar prohibit i avall del dibuix en gran, perquè les persones ho vegin i es fixin, prohibit fumar. Utilitzen els colors vermell (perquè és el color que tenim com alguna cosa prohibida), el negre (perquè destaqui el text) i el blanc (de fons perquè el dibuix faci contrast). És una imatge monosèmica perquè significa el mateix per a tothom.

divendres, 26 de setembre del 2014

Manipulació de les imatges

"Vivim sota una pluja ininterrompuda d'imatges; els mitjans més potents no fan sinó transformar el món en imatges i multiplicar-les a través d'una fantasmagoria de joc de miralls: imatges que en gran part tenen carència de la necesitat interna que hauria de caracteritzar a tota imatge, com una forma o com a significat, com a capacitat d'imposar-se a l'atenció, com a riquesa de significats possibles. Gran part d'aquest núvol d'imatges es dissol immediatament, com els somnis que no deixen petja en la memòria"


El text parla sobre la manipulació de les imatges avui dia. Informa que en tot moment les imatges transmeses pels mitjans de comunicació no mostren tota la realitat, sinó la part que els interessa a aquells mitjans.
Jo penso que diu la veritat perquè mai ens mostren la realitat tal i com és. Sempre manipulen tant les imatges com la informació que publiquen, però publicant la part que a ells els interessa més i amagant, d'alguna manera, la part que no volen mostrar.

dilluns, 22 de setembre del 2014

Tema 1: La imatge

Imatge i el tractament de la informació

http://economia.elpais.com/economia/2014/09/22/actualidad/1411377656_004535.html

·Crec que la imatge referent el text escrit si que és la correcta perquè en el text parla sobre el bitllet nou de 10€ que han fet nou i circularà el pròxim dimarts dia 23 de setembre del 2014. Com podem veure en la foto, en el text també diu que al igual que amb el bitllet nou de 5€, el bitlles de 10€ incorpora elements de seguretat millorats amb un aspecte actualitzat.